Đến quỳ với các thánh rảnh rỗi sinh nông nổi

Upload by Kien • 13 lượt xem

Các "thánh" rảnh quá không biết làm gì thì mang ôtô ra nghịch chơi vậy thôi.