Ơn giời cậu đây rồi Con rơi

Upload by Kim Sofia • 995 lượt xem

Nghệ sĩ hài Xuân Nghĩa, em trai Xuân Hinh rơi vào phòng của Hồng Đào. Anh bị gài vào thế làm chồng của đàn chị và họ được phong tặng danh hiệu "gia đình văn minh" nhất khu phố.