Bà yêu Bống, sao Bống cứ trêu bà

Upload by Kagami • 57 lượt xem

Ghét con Bống lắm nhé. Bà đã nựng Bống rồi, Bống lại cứ thích đùa nhây. Tối nay thì Bống nhịn Bống nhé.