Bản diss Hóa gắt nhất mọi thời đại

Upload by Keiko • 608 lượt xem

Ghét gì diss đó.