Bạn thân mới là những kẻ bạn cần phải đề phòng

Upload by Yoko • 37 lượt xem

Khi thấy đứa bạn thân tốt với bạn một cách đột xuất thì đừng vội mừng, đằng sau hành động đó là cả một âm mưu.