Bất ngờ với màn trang điểm từ gái xấu hóa thành mỹ nhân Diên Hi Công Lược

Upload by Kami • 336 lượt xem

Không chỉ Cao quý phi mà Thuần phi, Phú Sát hoàng hậu và Nhàn Phi - Kế hoàng hậu cũng giống y hệt bản gốc chỉ qua vài đường tô vẽ.