Bí kíp để bọn grab hay uber không nói nhiều

Upload by Huong • 7 lượt xem

Đi grab hay uber mà có gặp mấy thánh này thì cứ vầy mà làm nhé mấy cưng.