Bố anh hút rất nhiều thuốc

Upload by Kumo • 31 lượt xem

Nghe thôi đã thấy ung thư phổi rồi các chế à.