Các thể loại cười

Upload by Haru • 3 lượt xem

Dành cả tuổi thanh xuân để cười. Xem coi còn thiếu loại nào không nà mấy chế.