Cách tăng dame khi đấm nhau, chỉ cần nhúng vào lập tức tăng sức mạng 200%

Upload by DUNGBUI • 181 lượt xem

Thứ nước màu vàng được cho là tăng dame rất khỏe, đấm nhau không sợ thằng nào :))