Cái kết bi hài dành cho những con người tham lam

Upload by Duong • 258 lượt xem

Với những con người luôn có lòng tham lam thì cái kết nhận được thường không hề tốt đẹp.