Câu trả lời cứng nhất năm

Upload by Michi • 2.704 lượt xem

Trả lời như thế thì cứng nhất là chị rồi.