Chắc thằng này nó đang chán cơm thèm đất

Upload by Thu Jasmine • 13 lượt xem

Chỉ có chán cơm thèm đất thì nó mới đi troll người ta ác như vầy nè.