Chạy thục mạng khi thấy người bị bắn

Upload by Ruri • 15 lượt xem

Mấy thằng rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà nghĩ ra trò troll ác thế.