Có mấy câu này Tết nào cũng nói

Upload by Luong • 9 lượt xem

500 anh chị em vào xem thử có đúng không nhé, câu thứ 2 là chuẩn không lệch đi đâu được.