Cười đau ruột với màn đòi nợ phiên bản The Voice

Upload by Manyura • 1.374 lượt xem

Khi bạn thích hát nhạc thiếu nhi nhưng dòng đời xô đẩy bắt bạn phải đi đòi nợ.