Đã bảo thôi rồi cơ mà

Upload by Park Ye Jin • 206 lượt xem

Mỗi khi tôi can lũ bạn đánh nhau.