Đại Nghĩa và Diệu Nhi làm ảo thuật dễ như ăn kẹo

Upload by Hidé • 11 lượt xem

Đại Nghĩa và Diệu Nhi đùa vui trong hậu trường khiến khán giả cười nghiêng ngả.