Dân chuyên nghiệp thì không cần gì nhiều

Upload by Ryo • 22 lượt xem

Dân quẩy chuyên nghiệp thì cho dù không có nhạc vẫn chẳng rơi nhịp nào.