Diệu Nhi cover Người lạ ơi cực lầy lội

Upload by Giang • 3.927 lượt xem

Hát "thảm họa" chưa đủ, Diệu Nhi còn "bắn" rap dữ dội khi cover hit của Karik.