Định nghĩa về vợ cực chuẩn

Upload by vunq • 13 lượt xem

Thuộc lòng bài này mới được lấy vợ nhé các anh.