Đội quân Ninja Lead phiên bản game nổi tiếng GTA

Upload by natasa • 35 lượt xem

Quá nổi tiếng và quá cứng luôn. Đội quân ú òa đã chính thức nổi tiếng khắp thế giới.