Đời sinh viên có cây đàn ghi ta

Upload by Lan • 214 lượt xem

Bài ca gắn liền với bao thế hệ sinh viên nhưng quan trọng nhất là người đánh đàn ý.