Đừng hỏi em vì sao phiên bản cắt cổ gấu

Upload by Momo • 19 lượt xem

Từ giờ trở đi mỗi lần nghe bài này là muốn vỡ cả tim mất.