Đừng tự tử khi quá béo

Upload by Giang • 8 lượt xem

Đã béo lại còn ngu nên muốn tự tử cũng khó chết lắm.