Đừng yêu khi chưa thật sự cần...

Upload by Kagami • 14 lượt xem

Tình yêu có cũng được, mà không cũng không sao cả. Vì em cứ hạnh phúc vì em được là chính em đi nhé, rồi tình yêu sẽ tự đến.