Em gái mưa phiên bản Huỳnh Lập

Upload by Ninh • 10.808 lượt xem

Không thể nhịn nổi cười với MV "Em gái mưa" này của Huỳnh Lập.