FA làm gì có tư cách

Upload by Yuriko • 119 lượt xem

Lên mặt dạy dỗ người ta, nhục éo tả được.