Fan cứng của Chi Pu cover Mời anh vào team em

Upload by Thu Lauren • 54 lượt xem

Con trai gì đâu mà dẻo dai duyên dáng hết phần chị em rồi, san sẻ cho mấy đứa con gái tí nào!