Giả giọng dân tộc troll tổng đài

Upload by Ryo • 73 lượt xem

Giả giọng dân tộc trêu tổng đài, thanh niên làm 3 triệu người cười rớt hàm bởi độ ‘lầy’ khó đỡ.