Giàu nghèo không quan trọng, miễn hạnh phúc là đủ rồi

Upload by Hang • 12 lượt xem

Đôi lúc giàu nghèo không còn quan trọng nữa...nhìn hai cụ hạnh phúc quá.