Gừng càng già càng cay mà

Upload by thuynt • 1 lượt xem

Điệp viên không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác