Hậu quả của việc tính toán sai là đây

Upload by Kano • 5 lượt xem

Sai một li đi một dặm là thế này đây.