Hiện trường vụ giữ con tin đòi cá

Upload by Kiyoshi • 9 lượt xem

Con tin mà cứ dễ thương phát hờn thế này thì trả lại luôn không giữ nữa.