Huỳnh Lập bắt trend thử thách 10s

Upload by lavender • 290 lượt xem

Huỳnh Lập diễn hài thì dễ như ăn cháo còn ham hố theo trend “Thử thách 10s” đang rần rần mạng xã hội thì chỉ có ăn hành mà thôi!