Karik đã thay đổi thế nào qua 8 năm

Upload by Hien • 27 lượt xem

Đã có rất nhiều thay đổi trong 8 năm qua từ giọng hát đến phong cách biểu diễn.