Khi đeo tai nghe và tưởng mình hát hay lắm nhưng thực tế thì...

Upload by Linh • 22 lượt xem

Người đàn ông đeo tai nghe và hát thật to theo nhạc giữa chốn đông người và biểu cảm hài hước của mọi người xung quanh