Khi bạn đeo tai nghe tưởng mình hát hay lắm

Upload by Ha • 6 lượt xem

Đâu ngờ đâu xung quanh ai cũng nhìn bạn như một người chưa... uống thuốc.