Khi bạn đi làm muộn mà được mời ăn sáng

Upload by Mabel Pham • 15 lượt xem

Đúng là ăn mày gặp xôi gấc mà.