Khi bạn làm cơ trưởng mà số phận bắt bạn làm boss

Upload by Phailin • 25 lượt xem

Tội nghiệp boss quá, vẫn nhớ nghề lắm.