Khi bạn muốn bay nhưng ngày mai kiểm tra văn 15

Upload by Ninh • 14 lượt xem

Sắp thi tốt nghiệp THPT rồi, ai khối C ôn thế này xem có vào hơn không?