Khi bạn muốn đi bơi mà trời lại có tuyết

Upload by mummim • 41 lượt xem

Chỗ nào có tuyết chúng mày bơi thử tao xem nào.