Khi bạn muốn làm MV nhưng không có tiền

Upload by pupu • 34 lượt xem

Không có tiền nhưng chúng tôi có thần thái. Vậy đã đủ chưa?