Khi bạn muốn thế giới yên lặng

Upload by LIENLT00 • 13 lượt xem

Cách giải tán đám đông tốt nhất vẫn là cách này.