Khi bạn muốn tỏ ra cool ngầu nhưng fail

Upload by Hong Taylor • 268 lượt xem

Nhục nhất là thể hiện trước mặt crush.