Khi cô ấy hoàn toàn bị chi phối bới âm nhạc

Upload by Kisame • 57 lượt xem

Khi cô ấy hào mình vào âm nhạc thì cô ấy hoàn toàn tự do thể hiện bản thân mình.