Khi có những đứa bạn thích... nghịch ngu

Upload by Ino • 26 lượt xem

Mỗi người luôn có một người bạn thân mà suốt ngày tìm đủ mọi trò để nghịch... dại.