Khi ma cũng bị người troll

Upload by Kalila Cao • 76 lượt xem

Còn từ gì để diễn tả về độ lầy của ông này không?