Khi tôi không nghe điện thoại

Upload by Elsie Nguyen • 11 lượt xem

Trí tưởng tượng của con người thật phong phú và đây là cách nghĩ của mọi người về tôi khi điện thoại mà tôi không bắt máy