Khi ZERO 9 đi thi Thách thức danh hài

Upload by rongvang • 33 lượt xem

Nhóm nhạc thần thánh sẽ thế nào khi đi thi Thách thức danh hài nhỉ?